Translation/Przekład

I am an Associate of London’s Free Word Centre – after being their 2015-2016 Translator in Residence – and a member of the Translators Association. I’ve translated travel literature and historical novels (fifteen books so far), academic essays and press releases, subtitles for BBC documentaries and film screenplays, poetry and testimonies of Holocaust survivors; interpreted panel discussions about poetry and activism, seminars about Jungian psychology and many more, from English into Polish and vice versa. My writing and translations have been published by In Other Words, New Books from Poland, New Statesman, Asymptote, PEN Atlas, For Books’ Sake, Free Word, the British Library blog, ArtPapier and others. I’ve been interviewed by The Quietus and Biuro Literackie. I welcome commissions for translation related to human sciences (literature and non-literary texts concerning culture, literature, psychology, the media etc.) and for interpretation in similar areas.


Jestem członkinią londyńskiego Free Word Centre – po ukończeniu tam rocznej rezydencji tłumaczeniowej – oraz Translators Association. Tłumaczyłam literaturę podróżniczą i powieści historyczne (jak na razie piętnaście książek), eseje akademickie i materiały prasowe, napisy w dokumentach BBC i scenariusze filmów fabularnych, poezję i wspomnienia ofiar Holokaustu; ustnie tłumaczyłam spotkania autorskie, dyskusje panelowe na temat poezji i aktywizmu oraz seminaria o psychologii jungowskiej, z angielskiego na polski i odwrotnie. Moje tłumaczenia i inne teksty opublikowały między innymi: In Other Words, New Books from Poland, New Statesman, Asymptote, PEN Atlas, For Books’ Sake, Free Word, blog British Library i ArtPapier. Wywiady ze mną ukazały się w The Quietus i Biurze Literackim. Przyjmuję zlecenia dotyczące pisemnego i ustnego przekładu związanego z naukami humanistycznymi (literatury oraz tekstów nieliterackich na temat kultury, literatury, psychologii, mediów itd.).