Translation/Przekład

I am an Associate of London’s Free Word Centre – after being their 2015-2016 Translator in Residence – and a member of the Translators Association. I’ve translated travel literature and historical novels (fifteen books so far), academic essays and press releases, subtitles for BBC documentaries and film screenplays, poetry and testimonies of Holocaust survivors; interpreted panel discussions about poetry and activism, seminars about Jungian psychology and many more, from English into Polish and vice versa. I also organise and chair literary events with writers from all around the world.

My translations have been published by Words Without BordersNew Books from PolandFor Books’ Sake, Free Word, Contemporary Lynx, Specimen (into Polish), New Panorama of Polish Literature, ArtPapier and elsewhere. Other writings (reviews and cultural criticism) can be found here: The Linguist (pp. 26-27), In Other Words, Glasgow Review of Books, New StatesmanAsymptotePEN Atlas, the British Library blogEuropean Literature Network and elsewhere. I’ve been interviewed by Jen Calleja for the Quietus, Caroline Alberoni for her Greatest Women in Translation series, and Wioletta Greg for Biuro Literackie. You can also view videos from the London Book Fair from a panel discussion on “non-native” translation I chaired in 2016 and a Polish translation slam I took part in in 2017.

I welcome commissions for translation related to human sciences (literature and non-literary texts concerning culture, literature, psychology, the media etc.) and for interpretation in similar areas.


Jestem członkinią londyńskiego Free Word Centre – po ukończeniu tam rocznej rezydencji tłumaczeniowej – oraz Translators Association. Tłumaczyłam literaturę podróżniczą i powieści historyczne (jak na razie piętnaście książek), eseje akademickie i materiały prasowe, napisy w dokumentach BBC i scenariusze filmów fabularnych, poezję i wspomnienia ofiar Holokaustu; ustnie tłumaczyłam spotkania autorskie, dyskusje panelowe na temat poezji i aktywizmu oraz seminaria o psychologii jungowskiej, z angielskiego na polski i odwrotnie. Organizuję też i prowadzę spotkania literackie z pisarzami z całego świata.

Moje przekłady opublikowano między innymi w Words Without BordersNew Books from PolandFor Books’ SakeFree Word, Specimen, Contemporary Lynx, Nowej Panoramie Literatury Polskiej, ArtPapierze. Inne teksty (recenzje i teksty kulturowe) zamieszczone są między innymi w: The Linguist (str. 26-27), In Other Words, Glasgow Review of Books, New StatesmanAsymptotePEN Atlasthe British Library blogEuropean Literature Network. Wywiady ze mną ukazały się w The Quietus (Jen Calleja), w serii wywiadów Greatest Women in Translation (Caroline Alberoni) i w Biurze Literackim (Wioletta Grzegorzewska). Na Youtube można zobaczyć nagrania z Londyńskich Targów Książki z dyskusji o przekładzie na drugi język z 2016 roku i z pojedynku tłumaczeniowego z 2017.

Przyjmuję zlecenia dotyczące pisemnego i ustnego przekładu związanego z naukami humanistycznymi (literatury oraz tekstów nieliterackich na temat kultury, literatury, psychologii, mediów itd.).